Disclaimer

 

Zorgvuldigheid
Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Haagstate Advocaten N.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele schade als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website. Haagstate Advocaten N.V. garandeert niet dat deze website of de server waarop deze beschikbaar wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid.

Bescherming persoonsgegevens
Indien de gebruiker zijn of haar gegevens via deze website achterlaat, zullen deze in overeenstemming met de geldende wetgeving worden beschermd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door Haagstate Advocaten N.V. om informatie te verstrekken over Haagstate Advocaten N.V.. Een gebruiker kan te allen tijde door middel van een schriftelijk verzoek bewerkstelligen dat de door hem of haar ingevoerde gegevens worden verwijderd uit het Haagstate Advocaten N.V. bestand.

Verwijzingen
Verwijzingen en links naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie. Haagstate Advocaten N.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het (dis)functioneren of de niet beschikbaarheid van de websites van derden en aanvaard ter zake geen aansprakelijkheid. Evenmin is Haagstate Advocaten N.V. aansprakelijk voor het (dis)functioneren van een link naar een website van een derde. Informatie op de websites van derden binden Haagstate Advocaten N.V. op geen enkele wijze. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Haagstate Advocaten N.V. is het niet toegestaan om op een website een koppeling te maken naar de website van Haagstate Advocaten N.V.. Ook het koppelen van de website van Haagstate Advocaten N.V. aan andere websites of daarmee vergelijkbare activiteiten zijn, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Haagstate Advocaten N.V., is niet toegestaan.

Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (de inhoud van) de website van Haagstate Advocaten N.V., waaronder mede begrepen het auteursrecht, behoren toe aan Haagstate Advocaten N.V. tenzij anders aangegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. De informatie op www.haagstate.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.