HANDELS- EN CONTRACTENRECHT

 

Haagstate verleent advies bij het aangaan van allerlei commerciële contracten, zuiver nationaal maar ook met internationale componenten, zoals een buitenlandse partner of een internationaal project in het buitenland. Wij kunnen u bijstaan bij de onderhandelingen, zichtbaar of als adviseur op de achtergrond. De afspraken die u met uw handelspartners maakt, kunnen wij vervolgens vastleggen in een commercieel contract. Wij beschikken over expertise in onder meer:

agentuurovereenkomsten
distributieovereenkomsten
(internationale) koop
franchise
algemene voorwaarden
IT-contracten en licentieovereenkomsten
opdracht
verzekeringen

Wanneer er problemen ontstaan bij de uitvoering van een overeenkomst of u wilt de samenwerking met uw handelspartner beëindigen, dan kunt u vanzelfsprekend ook bij ons terecht. Indien nodig beschikken wij ook over een netwerk van buitenlandse advocaten met wie in grensoverschrijdende kwesties kan worden samengewerkt.

Contactpersonen: Harm van Efferink en Kathelijne de Nijs