INCASSO

 

Vul hier uw vordering in.Incassokosten
0,00 (excl. BTW)
0,00 (incl. BTW)

.

Strijdvaardig, resultaatgericht en professioneel. Dat is de werkwijze van het incassoteam van Haagstate Advocaten. Door optimale dienstverlening streven wij naar een maximaal resultaat. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring op het gebied van het adviseren en assisteren van het MKB bij het incasseren van vorderingen, waarbij de wensen van de opdrachtgever altijd centraal staan.


Buitengerechtelijke traject:

Voor het buitengerechtelijk traject worden de incassokosten conform de door de wetgever en de rechtbank gehanteerde voorwaarden en tarieven berekend (zie onderstaande staffel). Deze kosten zullen in beginsel op de debiteur worden verhaald. Slechts indien blijkt dat de debiteur geen verhaal biedt en/of de zaak zonder gegronde reden wordt ingetrokken, zullen de kosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Kortom, de opdrachtgever betaalt alleen de incassokosten indien de debiteur niet kan betalen en/of de incasso-opdracht wordt ingetrokken..

Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500 15% over de hoofdsom € 375 (min. € 40)
€ 5.000 € 375,– + 10% over (hoofdsom minus € 2.500) € 625
€ 10.000 € 625,– + 5% over (hoofdsom minus € 5.000) € 875
€ 200.000 € 875,– + 1% over (hoofdsom minus € 10.000) € 2.775
Boven de € 200.000 € 2.775,– + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000) € 6.775

Gerechtelijke traject:
Voor zuivere incasso’s (er is geen verweer gevoerd tegen de vordering) hanteren we – naast de buitengerechtelijke kosten – de hiernavolgende standaardtarieven. Deze tarieven zijn exclusief kosten van derden (zoals rechtbankkosten (griffierecht) en deurwaarderskosten). Indien er een proceskostenveroordeling volgt en het toegewezen salaris gemachtigde/advocaat is hoger dan het gehanteerde standaardtarief, dan komt het meerdere Haagstate Advocaten toe.

Vorderingen tot € 1.000 € 150
Vorderingen tussen € 1.000 – € 2.500 € 250
Vorderingen meer dan € 2.500 € 500


***
Alle bedragen zijn exclusief BTW

Contactpersoon: Michel Snoek

brochure: Haagstate Advocaten-incasso

 

INLOGGEN DOSSIER-ONLINE