Ondernemingsrecht

 

Het aangaan van overeenkomsten vormt een dagelijkse praktijk voor bedrijven. Haagstate Advocaten zorgt ervoor dat de rechten van haar cliënten voldoende gewaarborgd zijn in de diverse overeenkomsten, alsmede dat de plichten van de andere partij helder en duidelijk omschreven zijn. De vele soorten overeenkomsten vragen bij uitstek om een specialistische aanpak. Haagstate Advocaten biedt deze kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan haar cliënten.

Onze focus ligt bij het opstellen van commerciële overeenkomsten zoals distributie, agentuur- en franchiseovereenkomsten. Ook het beoordelen en opstellen van algemene voorwaarden en de advisering over (vennootschapsrechtelijke) samenwerkingsverbanden behoort tot onze expertise.

Contactpersonen: Harm van Efferink en Susanne van Dijkum