Eva Roelandt

 +31 70 302 99 80

e.roelandt@haagstate.com

 

 

Eva is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Zij adviseert bij fusies en overnames met name in het MKB maar begeleidt ook juridische fusies/splitsingen en liquidaties.

Het opstellen van ondernemingsrechtelijke contracten – zoals aandeelhoudersovereenkomsten, algemene voorwaarden en financieringsdocumentatie, behoren eveneens tot haar werkgebied. Eva heeft de Grotius opleiding Fusies & Overnames afgerond.