Kathelijne de Nijs

 +31 (0)6 41 20 32 50
k.denijs@haagstate.com

 

Kathelijne is sinds 2004 werkzaam als advocaat. Zij heeft zich sindsdien vooral toegelegd op de commerciële procespraktijk. Daarnaast adviseert en begeleidt zij haar cliënten bij het aangaan en de beëindiging van handelscontracten, zoals distributieovereenkomsten, licentieovereenkomsten, franchisecontracten, koopovereenkomsten en agentuurovereenkomsten. Mede vanwege haar brede procesrechtelijke ervaring is Kathelijne ook in staat problemen in een vroeg stadium te signaleren en oplossingen aan te dragen voordat het tot een procedure komt. Zij houdt daarbij altijd rekening met de commerciële belangen van haar cliënten.

Kathelijne heeft in 2013 de postdoctorale opleiding Nationaal en Internationaal Contracteren (cum laude) afgerond en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

naamloos