PROCEDEREN

 

De rol van een advocaat bij het starten én voeren van een procedure is van cruciaal belang. Er moeten in een vroegtijdig stadium strategische keuzes worden gemaakt over de te nemen maatregelen. Deze keuzes bepalen mede het uiteindelijke resultaat in een geschil. Alle (proces)rechtelijke mogelijkheden moeten worden gesignaleerd en worden benut. Haagstate Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van het voeren van bodemprocedures, hoger beroep, kort geding, voorlopige voorzieningen en incidenten. U kunt rekenen op een slagvaardige dienstverlening met een up-to-date kennis van de laatste stand van zaken omtrent rechtsvordering.

Onze speerpunten zijn het procederen in geschillen over de aansprakelijkheid uit contractuele of wettelijke verbintenissen en de nakoming, ontbinding en opschorting van contractuele verbintenissen. Tevens behoort het terrein van het beslag- en executierecht tot ons specialisme.

Contactpersonen: Michel Snoek en Patrick Roos en Kathelijne de Nijs