INCASSEREN VAN VORDERINGEN ZONDER (SERIEUS) VERWEER

Strijdvaardig, resultaatgericht en professioneel. Dat is de werkwijze van het incassoteam van Haagstate Advocaten. Door optimale dienstverlening streven wij naar een maximaal resultaat. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring op het gebied van het adviseren en assisteren van het MKB bij het incasseren van vorderingen, waarbij de wensen van de opdrachtgever altijd centraal staan.

  

Buitengerechtelijke traject
Voor het buitengerechtelijk traject worden de incassokosten conform de door de wetgever en de rechtbank gehanteerde voorwaarden en tarieven berekend (staffel). Deze kosten zullen in beginsel op de debiteur worden verhaald. Slechts indien blijkt dat de debiteur geen verhaal biedt en/of de zaak zonder gegronde reden wordt ingetrokken, zullen de kosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Kortom, de opdrachtgever betaalt alleen de incassokosten indien de debiteur niet kan betalen en/of de incasso-opdracht wordt ingetrokken.

hoogte vordering percentage maximum bedrag (excl. BTW)
over de eerste EUR 2.500,00 15% EUR 375,00 (met een minimum van EUR 40,00)
over de volgende EUR 2.500,00 10%

EUR 625,00

over de volgende EUR 5.000,00 5% EUR 875,00
over de volgende EUR 190.000,00 1% EUR 2.775,00
over het meerdere boven EUR 200.000 0,5% EUR 6.775,00 (maximaal)

 Gerechtelijke traject
Voor zuivere incasso’s (er is geen verweer gevoerd tegen de vordering) hanteren we – naast de buitengerechtelijke kosten – de hiernavolgende standaardtarieven. Deze tarieven zijn exclusief kosten van derden (zoals rechtbankkosten (griffierecht) en deurwaarderskosten). Indien er een proceskostenveroordeling volgt en het toegewezen salaris gemachtigde/advocaat is hoger dan het gehanteerde standaardtarief, dan komt het meerdere Haagstate Advocaten toe.

hoogte vordering (inclusief rente en kosten) standaard gerechtelijke kosten (exclusief BTW en kosten derden)
vorderingen tot EUR 500,00 EUR 75,00
vorderingen tussen EUR 501,00 - 1.500,00 EUR 150,00
vorderingen tussen EUR 1.501,00 - 2.500,00 EUR 250,00
vorderingen tussen EUR 2.501,00 - 5.000,00 EUR 500,00
vorderingen hoger dan EUR 5.000,00 EUR 750,00

 

Wenst u meer informatie te ontvangen of een kennismakingsgesprek dan kunt u contact opnemen met:

Michel Snoek (directe lijnen +31 (0)70 302 99 81 en +31 (0)6 11 31 91 77).