Procederen

De rol van een advocaat bij het starten én voeren van een procedure bij de rechtbank of arbiters is van cruciaal belang. Er moeten in een vroegtijdig stadium strategische keuzes worden gemaakt over de te nemen maatregelen. Deze keuzes bepalen mede het uiteindelijke resultaat in een geschil. Er moet een dossier worden gevormd en de (proces)rechtelijke mogelijkheden moeten worden gesignaleerd en optimaal worden benut.

Haagstate Advocaten heeft ruime ervaring met het voeren van bodemprocedures en procederen in hoger beroep en kort geding. U kunt rekenen op een slagvaardige dienstverlening met een up-to-date kennis van de laatste stand van zaken omtrent rechtsvordering.

Onze speerpunten zijn het procederen in geschillen over:

 • Aansprakelijkheid
 • Schadevergoeding
 • Nakoming van overeenkomsten
 • Opzegging van overeenkomsten
 • Beëindiging van overeenkomsten
 • Ontbinding van overeenkomsten
 • Uitleg van overeenkomsten
 • Opschorting van overeenkomsten
 • Ontslag statutair bestuurders
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Incasso

Ook het terrein van het beslag- en executierecht behoort tot ons specialisme.

Wenst u meer informatie te ontvangen of een kennismakingsgesprek dan kunt u contact opnemen met:

 
Michel Snoek (directe lijnen +31 (0)70 302 99 81 en +31 (0)6 11 31 91 77)
Kathelijne de Nijs (directe lijnen +31 (0)70 306 87 82 en + 31 (0) 6 41 20 32 50).