Kathelijne de Nijs

Kathelijne de Nijs

Tel: +31 (0)6 41 20 32 50
k.denijs@haagstate.comExpertise:

Contracten
Startups
Procederen
Vastgoed, Huurrecht, Vve


Kathelijne is sinds 2004 werkzaam als advocaat. Zij heeft zich sindsdien toegelegd op de commerciële procespraktijk. Daarnaast adviseert en begeleidt zij haar cliënten bij het aangaan van en disputen over uiteenlopende handelscontracten, zoals distributieovereenkomsten, licentieovereenkomsten, franchisecontracten, overeenkomsten van opdracht, samenwerkingsovereenkomsten, koopovereenkomsten en agentuurovereenkomsten.

Kathelijne heeft in 2013 de postdoctorale Grotius Specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren (cum laude) afgerond en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

Opleiding
2004 Afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht (Nederlands recht)
2013 Geslaagd (cum laude) voor de Grotius Specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren

Werkervaring
Sinds 2004 werkzaam als advocaat in een brede ondernemingsrechtelijke commerciële praktijk

Lidmaatschappen
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht